Apex Launcher
2.74MB | 3.3.3
下载
扫一扫下载
Apex Launcher截图
Apex Launcher截图
Apex Launcher截图
Apex Launcher截图
Apex Launcher截图
Apex Launcher截图
Apex Launcher截图
应用简介
Apex 启动器(Apex Launcher Pro)是一款安卓4.0及以上系统的高质量启动器,滑动如丝般流畅且定制性非常高。 软件功能 主屏设置: - 支持自定义竖屏和横屏网格大小; - 支持自定义水平和垂直边距尺寸; - 支持添加、移除、重新排序或设置默认屏幕; - 支持设置跳转或回弹的循环滚动功能; - 支持启用或禁用弹性滚动和过渡特效; - 支持自定义翻页最短滑动时间; - 支持多种过渡…...
展开
用户评论
违法与不良信息举报电话 :028-85140581 客服邮箱:2222579028@qq.com