Neets
39.25MB | 1.4.3
下载
扫一扫下载
Neets截图
Neets截图
Neets截图
Neets截图
应用简介
Neets,口碑爆棚的影视、视频垂直追剧搜索工具。Neets,追剧搜索无压力,搜索美剧、韩剧、日剧、泰剧、国产剧等,追剧一键管理。Neets实时提醒您看剧打卡。Neets您的追剧搜索管家!
【搜索管家】Neets的搜索功能,多维度搜罗推荐精彩内容
【精彩内容】Neets,搜索短视频,文章内容,时事热点,明星八卦,剧情影评
【话题分享】Neets自建话题社区,粉丝爆料影视拍摄后期内幕,明星娱乐
【潮流社区】Neets 潮流文化娱乐社区,追捧喜爱的追剧APP
【搜索历史】Neets 心仪内容搜剧一键收藏,历史记录搜索无压力
【收藏剧单】Neets粉丝可以创建UGC追剧剧单,Neets站内分享
【意见反馈】您的每一个意见,我们都会细心聆听,请随手关注我们! 
官方微博:@neets小站 
官网微信:neets小站 
官方网址:http://neets.cc/
查看更多
用户评论