Smart Ruler Pro
1.08MB | 2.5.12
下载
扫一扫下载
Smart Ruler Pro截图
Smart Ruler Pro截图
Smart Ruler Pro截图
Smart Ruler Pro截图
Smart Ruler Pro截图
Smart Ruler Pro截图
Smart Ruler Pro截图
应用简介
专业测量尺Smart Ruler Pro是一款能够测量两点间的距离和角度的Android软件,该软件主要提供5种模式的测量,3种测量内容,包括:长度测量;触屏角度测量;重力感应角度测量;实景角度测量;重力坡度测量,算是非常实用且功能强大的测量工具,相信大多数人对距离都没有感觉,有了这款软件就轻松多了v2.4.4更新:- 修复bug
用户评论
违法与不良信息举报电话 :028-85140581 客服邮箱:2222579028@qq.com