GoTiengViet 3 Vietnamese input
1.36MB | 3.2.3
下载
扫一扫下载
GoTiengViet 3 Vietnamese input截图
GoTiengViet 3 Vietnamese input截图
GoTiengViet 3 Vietnamese input截图
GoTiengViet 3 Vietnamese input截图
GoTiengViet 3 Vietnamese input截图
GoTiengViet 3 Vietnamese input截图
应用简介
Chương trình gõ tiếng Việt nhiều tính năng, hỗ trợ nhiều kiểu gõ tắt để gõ nhanh nhất trên điện thoại.
Rich-featured Vietnamese input method service, brings to you the best experience in typing Vietnamese.
Phần mềm này yêu cầu thông tin của người dùng để sử dụng cho tính năng gợi ý khi gõ tên người nhận khi nhắn tin.
Phần mềm này không lấy tiền của người dùng dưới bất kỳ hình thức nào.
Chỉ tải phần mềm của Trần Kỳ Nam từ Google Play hoặc từ trang web chính thức http://www.trankynam.com
Tính năng:
* Multi touch, nhiều ngôn ngữ, giống bàn phím Gingerbread
* Kiểu gõ: Telex, VNI. Bảng m&ati
查看更多
用户评论
违法与不良信息举报电话 :028-85140581 客服邮箱:2222579028@qq.com